Kotiapu-, seurustelu- ja asiointipalvelut | Hoiva ja Kivi

Tietosuojaseloste

Hoiva ja Kivi on seuraa, virkistystä ja hyvinvointia tuottava yritys. Tarjoamme vanhuksille ja muille tukikaveria kaipaaville luotettavaa ja säännöllistä seuranpitoa kotona tai harrastusten parissa. Vietämme aikaa yhdessä, seurustelemme ja teemme mukavia asioita asiakkaamme toiveiden mukaan. 

Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Hoiva ja Kiven asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

Rekisterinpitäjä

Palvelun toteuttamiseksi tarvitsemme muutamia tietoja asiakkaistamme. Käsittelemme näitä tietoja kuin omiamme: haluamme olla luottamuksesi arvoisia. Tässä tietosuojaselosteessa pyrimme kertomaan mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi, miten käsittelemme tietojasi.

Yhteystiedot

Hoiva ja Kivi

Y-tunnus 2906392-9

Puh +358 44 2361469

osoitteen saa erikseen pyydettäessä

Asiakasrekisteri (alkaen 18.4.2018)

Rekisteröidyt

Asiakkaat (yhteyshenkilöt)

Potentiaaliset asiakkaat

Verkkosivuston käyttäjät

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Asiakkaiden yhteystiedot rekisteröidään palvelun Yhteydenoton yhteydessä helpottamaan Hoiva ja Kiven sekä asiakkaan välistä yhteydenpitoa ja asiakassuhteen hoitamista. Asiakkaan tiedot tarvitaan myös mahdollista laskutusta varten. Tietoja kerätään myös tapahtumista tiedottamista varten ja markkinointikirjeen lähetystä varten.

Asiakasrekisteriin keräämme potentiaalisen asiakkaan tiedot ja verkkosivuston käyttäjän tiedot. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, osoite ja paikkakunta sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Rekisteriin tallennettavat tiedot ja Käsittelyn kesto

www.hoivajakivi.fi sivustolta lähetetyt lomaketiedot poistetaan automaattisesti kuuden (6) kuukauden kuluttua lähetyksestä. Asiakas- ja markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat  henkilötiedot  kuuden (6) kuukauden välein. Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse lähettämällä asiasta sähköpostia osoitteeseen hoivajakivi@gmail.com

Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: hoivajakivi@gmail.com

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot.

Säännönmukaiset tiedonlähteet

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

Tietojen luovutukset ja Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Hoiva ja Kivi ei käytä  pilvipalveluja asiakasrekisterin tietojen säilytykseen. Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille. Tiedot jäävät ainoastaan Hoiva ja Kiven haltuun.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi. Asiakastiedot tallennetaan Excel-taulukkoon tietokoneelle. Järjestelmä vaatii salasanalla kirjautumisen. Salasanat ovat vain Hoiva ja Kiven tiedossa ja ne vaihdetaan säännöllisesti. Tietokoneessa on tietoturvaohjelmisto ja palomuuri.

Ilmainen tutustumiskäynti

Täytä alustava tarvekartoitus ja varaa ilmainen tutustumiskäynti. Tutustumiskäynti ei velvoita sinua mihinkään.